Tag » Kamen Rider OOO

Review: Kamen Rider OOO [Spoiler Alert]

Henshin!

I love watching anime and reading manga but I was never fond of watching any sentai or tokusatsu series when I was younger. As someone who’s so into shoujo and josei, I never thought I would enjoy watching masked riders fight against monsters.

819 kata lagi
Movie Reviews

[Review] PIECE ~Kioku no Kakera~

Hành trình ghép lại các mảnh vỡ kí ức

Sau khi xem xong Kamen Rider OOO thì mình bị cuồng anh Ryosuke Miura, rồi bước chân vào giai đoạn tìm hiểu về ảnh. 1.411 kata lagi

Review

[Review] Kamen Rider OOO

Tham vọng con người phá hủy thế giới

Hồi còn nhỏ mình có xem một bộ phim siêu nhân biến hình của Nhật Bản tên Engine Sentai Go-ongers, nhớ là bản thân khá thích bộ phim này vì có hai nhân vật rất ngầu, mà quá khứ và vấn đề của các nhân vật chính cũng rất thú vị và đáng suy ngẫm. 1.686 kata lagi

Review

Trailer released for Kamen Rider Heisei Generations FINAL!

It lands in December and finally Toei have dropped the trailer for Kamen Rider Heisei Generations FINAL! which will feature Kamen Rider OOO (Shu Watanabe), … 23 kata lagi

News