Lojor heunteu beunang dipotong, pèndèk heunteu beunang disambung (Panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung)

Perjalanan untuk bercermin pada kesederhanaan masyarakat Baduy. 544 more words