Lojor heunteu beunang dipotong, pèndèk heunteu beunang disambung

(Panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung)

Perjalanan untuk bercermin pada kesederhanaan masyarakat Baduy yang kerap menyebut diri mereka sebagai Kenekes. 552 more words