Tag » Kaba

#RandomDays

#Random

Nakakagulat na during random days
ikaw ang aking naiisip.

Naaalala kita sa maliliit na bagay,
sa mga araw at lugar,
kahit sa awit mula sa radio ng aming kapitbahay. 72 kata lagi

Poems

Laban Pa!

Sa totoo lang, may pinagdadaanan ako ngayon. Alam ng mga nasa paligid ko, lalo na yung mga malalapit sa akin na…kukuha ako ng board exam. Malapit na nga e, kaya medyo kinabahan na naman ako. 377 kata lagi

Anchors & Tentacles

Muling Pagtatagpo

Noong nakaraan lamang kami’y pinapagawa ng tula.
Tila hindi ko alam kung ano ang aking mararamdan.
Hindi ko alam kung makakaya ko.
Hindi ko alam kung magagawa ko. 237 kata lagi

Tula

25. "The 'Why' of Hajj" - (The Hajj Journal) (Long Post)

September 20, 2015

I think a reoccurring lesson of this journey has been learning and understanding what it means for something to be sacred. What it means for something to be favored or blessed by God. 1.434 kata lagi

Islam

DOM Security (FR0000052839)- A Hidden Champion with a "key to unlock" higher profits ?

Executive Summary:

Dom Security is a small French company specializing in commercial lock systems. The business itself is attractive, the valuation relatively cheap, although the company is a small player.

2.126 kata lagi
Anlage Philosophie

Ali ibne Abi Talib (as)

Name: Ali ibne Abi Talib (as)

Father: Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim.

Mother: Fatimah bint Asad bin Hashim bin Abd Munaf. 1.470 kata lagi

True Islam