Tag » Jonghyun

4 Romance (Teaser)

Story by Dixsy

Starring :

Lee Jonghyun || Cho Kyuhyun || Shim Changmin || Choi Minho

**

Not even my own heart knows my heart… 507 kata lagi

Lee Jonghyun

SHINee is coming to Jakarta for SHINee World V Concert

Jakarta, 2016 – The most awaited SHINee World V Concert will be coming to Jakarta! The concert which started at the Olympic Gymnastic Arena Seoul Olympic Stadium earlier this year will be held at… 190 kata lagi

Events

Takkbam

Một ngày nghỉ hiếm hoi của Jinki và Jonghyun. Hôm nay chỉ có hai người già của nhóm ở nhà. Kibom vẫn phải đi uống  rượu một mình, nhưng không phải tự kỷ như anh già đâu, là đi quay “ Drinking Solo” ^^.   1.481 kata lagi

What a Relief

Do you know that there’s something that even better than hearing “I love you” from someone? 421 kata lagi

Opinion

"Jonghyun-X-Inspiration" Concert

In Seoul on December 3rd and 4th! Busan on December 17th and 18th :)

Jonghyun