Tag » Jilid

Hukum Hudud Bagi Pezina #2 - Syarat Hukuman

1. Kisah rajam

Asy-Sya’bi berkata, “Suami Syarahah sudah lama hilang di Syam. Namun kondisi Syarahah kini hamil. Kemudian majikan Syarahah membawanya menghadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. 830 more words

Dinul Islam