Cover Buku Jangka jayabaya

Wong wadon ilang kawirangane, wong lanang ilang kaprawirane

Perempuan hilang malunya, laki-laki hilang keperwiraannya

“Rasa malu merupakan sifat perempuan di dalam diri manusia. 1.024 kata lagi