Label » Jalaluddin Rakhmat

Raja Sejati

Salah seorang bintang sufi terbesar dalam sejarah bernama Abu Ali Al-Fudhail bin Iyadh. Ia lebih terkenal dengan nama Fudhail. Fudhail semula adalah seorang perampok yang merampas harta orang-orang di pertengahan jalan. 879 kata lagi

Wacana

Tabaki

Nabi Muhammad saw. sering menyuruh sahabat-sahabatnya untuk membacakan Alquran baginya. Ia mendengarkannya baik-baik. Para sahabat menyaksikan, perlahan-lahan air mata berkumpul di sudut mata Rasulullah; kemudian melimpah mengaliri wajahnya. 629 kata lagi

Rohani

Siapa Menyulut (Kembali) Konflik Sunnah-Syi'ah di Indonesia?

Pergesekan bahkan juga benturan antara kelompok Sunnah dan Syi’ah memiliki catatan yang panjang dalam Islam, merujuk sumber-sumber yang pada umumnya menjadi rujukan standar di perguruan tinggi, “Konflik Syiah dan Sunni merupakan konflik yang dilandasi motif kekuasaan, bukan motif agama. 1.752 kata lagi

Indonesia

Ternyata Anggota Fraternity

Dalam suatu kesempatan, Jalaluddin Rakhmat, Ketua Dewan Syura IJABI mengatakan, “Apakah kita harus memindahkan konflik Sunnah-Syiah dari Iraq ke Indonesia?” Ucapan ini mungkin bisa dianggap sekedar reaksi atas apa yg terjadi di Sampang sebelumnya. 320 kata lagi

Freemasonry

Persatuan Umat di Mata Cak Nur, Quraisy Shihab, Amien Rais, DLL

Dalam zaman Internet ini, banyak buku lama diterbitkan ulang dalam bentuk elektronik alias e-book. Salah satunya adalah buku yang memuat pendapat para tokoh Muslim kenamaan seperti  339 kata lagi

Diskusi Agama

'Adalah Sahabat, Tanggapan Atas Artikel Jalaluddin Rakhmat: Sahabat dalam Timbangan Al-Qur’an (4)

Oleh: Abdul Hayyie Al-Kattani

Ternyata tulisan Dr. Jalaluddin Rakhmat tentang sahabat menggunakan metodologi “Wailul Lil-Mushallin”. Buktinya bisa dilihat dalam artikel. Inilah metodologi profesor doktor syiah. Mazhab syiah membuat seorang profesor melupakan kaedah ilmiah. 7.056 kata lagi

Syiah

'Adalah Sahabat, Tanggapan Atas Artikel Jalaluddin Rakhmat: Sahabat dalam Timbangan Al-Qur’an (3)

Oleh: Abdul Hayyie Al-Kattani

Membaca Al-Qur’an dan peristiwa sejarah dalam Islam secara parsial dengan cara pembacaan secara utuh dan integral, sungguh dua hal yang berbeda, hasilnya pun akan berbeda pula. 1.847 kata lagi

Syiah