“Miara buaya dipagerin kawat

Ngiat angsa tengah malem

Kalo budaya kagak pada dirawat

Alamat bangsa bakal tenggelem”

Sebuah pantun karya Engkong Guntur Elmogas, seorang maestro pantun yang telah memecahkan rekor MURI dengan berpantun selama kurang lebih 12 jam, sebuah pantun tentang pentingnya menjaga budaya daerah untuk memperkuat bangsa. 420 more words