Tag » Immunology

Free Webinar From AAAS: Metabolic regulation of immunity: Exploring programs that drive immune development and function

Metabolic regulation of immunity: Exploring programs that drive immune development and function – Now Complimentary on Demand

In case you missed our live, online educational seminar, “Metabolic regulation of immunity: Exploring programs that drive immune development and function” we wanted to let you know that it is available in our complimentary on-demand archive. 268 kata lagi

Metabolism

Вирус дархлааны урвалаас зайлсхийх нь

Олон сая жилийн хугацаанд вирус болон эзэн бие эволюцэд зэрэг орж хөгжсөн билээ. Энэ эволюцид эзэн бие өөрийгөө вирус болон бусад патогенээс хамгаалах нарийн дархлаа тогтолцоотой болсон.

Хэрлэг төст үений үрэвсэл- Rheumatoid arthritis

Жижиг үеүүдийн синоваль бүтэц, яс мөгөөрсний бүтэц алдагдал үүсгэдэг архаг дахилтат аутоиммуны өвчин. Хожуу шатандаа арьс, нүд, зүрх, гэдэс, уушгийг гэмтээдэг.

Шалтгаан

Нөхцөлт эмгэгтөрөгч стрептококкоор үүсгэгдсэн үрэвслийн үед(жишээ нь ангина) стрептококкын GLY39 бүтэц мөгөөрсний бүтэцтэй ижил байдгаас дархлааны солбилцох урвал явагдаж уг өвчин үүсч болно. 46 kata lagi

I Хэлбэрийн Чихрийн Шижин болон ШИНЭ НЭЭЛТ

ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

Инсулин хамааралт чихрийн шижин (Insulin-Dependent diabetes mellitus IDDM) нь нойр булчирхайнд байх инсулин үүсгэдэг бетта эсийн эсрэг аутоиммун урвал явагдснаар инсулин глюкозтой холбогдож эсийн дотор нэвтрэх чадваргүй болж цусан дахь глюкоз хяналтгүйгээр ихсэх аутоиммун өвчин. 108 kata lagi

Захын цуснаас лимфоцит ялгах, цэцгэн хүрээ үүсгэх урвал

Т эсийн гадаргуугийн CD2 нь хонины эритроцитийн LFA3 тай холбогддог бөгөөд энэ шинжийг ашиглан мононуклеар эсээс T эсийг ялган таньж тоолдог. Энэ аргыг Цэцгэн хүрээ үүсгэх урвал буюу Erythrocyte rosetting гэнэ. 18 kata lagi