Tag » Ilmu Kalam

Perbedaan Makna Iman antara Ahlussunnah Wal Jama'ah, Muktazilah, dan Wahabi

Jika kita ingin mengetahui akar perselisihan antara Aswaja dan Wahabi maka kita harus menengok ke permasalahan yang paling mendasar di antara keduanya, yang dalam hal ini adalah tentang definisi “iman”. 1.289 kata lagi

Aswaja Menjawab

MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB DAN GERAKAN WAHABIYAH

A.BIOGRAFI MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB

Muhammad bin Abdul Wahab berasal dari qabilah Bani Tamim yang dilahirkan pada pada tahun 1115 H, wafat tahun 1206 H. Mula-mula ia belajar agama di Makkah dan di Madinah. 2.506 kata lagi

Ilmu Kalam

PAHAM ASY’ARIYAH

SEJARAH BERDIRI DAN PERKEMBANGAN ASY’ARIYAH

  1. Pendiri

Asy`ariyah adalah sebuah paham akidah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy`ariy. Nama lengkapnya ialah Abul Hasan Ali bin Isma’il bin Abi Basyar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah Amir bin Abi Musa Al-Asy’ari, seorang sahabat Rasulullah saw. 3.401 kata lagi

Ilmu Kalam

aliran wahaby

Nama Aliran Wahabi di dedikasikan dari nama pendirinya, Muhammad bin Abdul Wahab (lahir di Najed tahun 1111 H/1699 M). Asal mulanya dia adalah seorang pedagang yang aktifitasnya berpindah dari satu negara ke negara lain. 4.751 kata lagi

Ilmu Kalam

aliran baha'iyah

Pendiri atau pencetus ajaran Bahaiyah adalah Husein Ali yang dikenal dengan al-Baha’. Ia lahir di Desa Nur di Propinsi Mazandran, Iran, pada 11 November 1817. 644 kata lagi

Ilmu Kalam