Sumber: Syaikh Abu Mus’ab az-Zarqawi, Ke Baghdad Aku Meminang Bidadari (diterjemahkan oleh Ahmad Ilham al-Kandari), Klaten: Kafayeh Cipta Media, Cet. I, Desember 2007

Ibnul Jauzi naik ke mimbar dan berkhutbah di hadapan manusia. 362 kata lagi