Tag » HIKAYAT

Hikayat Upu Daeng Menambun

Judul: Hikayat Upu Daeng Menambun

Penyelenggara: Rogayah A.Hamid

Penerbit: DBP

Tahun Terbitan: 1980

Halaman: 85

Harga: RM 15

DBP

Taj Us- Salatin

Judul: Taj Us- Salatin

Penulis: Bukhari al-Jauhari

Penyelenggara: Khalid M. Hussain

Penerbit: DBP

Tahun Terbitan: 1992

Halaman: 222

Harga: RM 11

DBP

Hikayat Tamim al-Dari

Judul: Hikayat Tamim al-Dari

Penyelenggara: Wahyunah Hj Abdul Gani

Penerbit: DBP

Tahun Terbitan: 1989

Halaman: 213

Harga: RM 15

DBP

Hikayat Patani

Judul: Hikayat Patani

Penyelenggara: Siti Hawa Haji Salleh

Penerbit: DBP

Tahun Terbitan: 2010

Halaman: 75

Harga: RM 17

DBP

Hikayat Patani

Judul: Hikayat Patani

Penyusun: Mohamad Ali Majod

Penerbit: DBP

Cetakan: 2004

Halaman: 70

Harga: RM 10

DBP

Hikayat Marakarma

Judul: Hikayat Marakarma

Penyelenggara: Wahyunah Haji Abd.Ghani

Penerbit: DBP

Cetakan: 2004

Halaman: 74

Harga: RM 10

DBP

Hikayat Inderaputera

Judul: Hikayat Inderaputera

Penyelenggara: Mariyam Salim

Penerbit: DBP

Cetakan: 2004

Halaman: 93

Harga: RM 10

DBP