Tag » Hakikat

Objek dan Permasalahan Biologi

1. Ruang Lingkup Biologi

Biologi merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Biologi juga menjadi ilmu dasar bagi ilmu-ilmu terapan seperti ilmu pertanian, kedokteran, dan peternakan. Objek kajian Biologi diklasifikasikan menjadi lima kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. 601 more words

Hakikat Ikhlas

Hakikat ikhlas

Aku membaca hakikat ikhlas di gusmus net, dan aku menyipannya di blog ini hakikat ikhlas

Quotes

Tidak Ada Tingkatan Tarikat, Hakikat, dan Ma'rifat Dalam Islam

Tidak Ada Tingkatan Tarikat, Hakikat, dan Ma’rifat Dalam Islam

Karena Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين

“Sungguh Allah memerintahkan kepada kaum mu’minin dengan apa yang Dia perintahkan untuk para mursalin (rasul).” 51 more words

Akidah

6

İnsanın temel özelliklerinden biri acıdan kaçma dürtüsü. Ve acıdan kaçma uğruna oyalayıcı ve geçici hazlara saplanma güdüsü.

Ne zaman karanlığın içine düşüversek, hemen bir ışık arıyoruz. 111 more words

Damlalar

Pendamba Duka

sejatinya setiap manusia mengharap kebahagiaan, dan kemudahan dalam hidup. tapi tuhan maha penentu, ya karna memang hanya tuhan pula yang maha tahu, perihal baik dan buruknya. 193 more words

Bebas

Sejatinya rasa sayang itu dapat mengalahkan apapun, harusnya si begitu, tapi kita yang ngakunya sayang dan cinta pada sang pencipta, masih saja lalai bersujud.Yang ngakunya sayang dan cinta pada rasul, masih saja meragukan sunnahnya.

27 more words
Bebas

MTDHK 09 | Hakikat Ikhlas

Taushiyah ke 09, Rabu 23 Rabi’ul Awal 1436 / 14 Januari 2015

Dari segi bahasa ikhlas berarti membersihkan dan memurnikan sesuatu.

Adapun menurut syari’at, ikhlas mempunyai makna yang sangat banyak yang kesemuanya adalah benar dan saling melengkapi. 281 more words

#Whatsapp