Beliau berinfak bagaikan lautan yang luas dan senantiasa memberi tanpa pernah takut miskin. Menjadi kebiasaan beliau adalah melaksanakan kalimat hikmah, “infakkanlah (harta) yang ada di dalam sakumu”. 209 kata lagi