Tag » Gio

Thơ cũ của nàng | Trần Dạ Từ

Người đi qua đời tôi
Trong những chiều đông sầu
Mưa mù lên mấy vai
Gió mù lên mấy trời
Mây mù lên mấy biển 177 kata lagi

Nhớ

The Brady Bunch (The Tranny Bunch)

Directed by: Jim Powers

Cast: Wolf Hudson, Delia Delions, Aubrey Kate, Ruckus, Holly Parker, Gio, Khloe Hart, Chad Diamond, Dodd

I did that thing I do again. 373 kata lagi

Review

Gió

Hiu-hiu, gió lướt nhẹ-nhàng
Gió về rón-rén, lang-thang sau vườn
Gió hôn, hôn trộm hạt sương
Sương cười e-lệ, nhớ-thương người tình

Bỗng đâu, gió đuổi thình-lình… 126 kata lagi

Tập Thơ Trăng Rơi

Quỳnh

Tình ơi tình ơi,
Trăm năm là bao ngày yêu
Môi cứ tìm môi, nụ hôn nóng rẫy
Vẫn có những trưa hồng, đầu trong cánh tay… 236 kata lagi

Lyrics

Giời mưa ở Huế | Nguyễn Bính

Giời mưa ở Huế sao buồn thế,
Cứ kéo dài ra đến mấy ngày.
Thềm cũ nôn nao đàn kiến đói,
Giời mờ ngao ngán một loài mây. 149 kata lagi

Nhớ

Let Us Not Forget the Rock and Roll: Gravity Lens

Rocker Phil Rossi‘s new combo is called Gravity Lens. They debuted new music at Jamin’ Java last week.

Sometimes I play music with Phil… 17 kata lagi

Music

"Me"

Tôi thích dạo xe trên những con phố lớn. Xe lướt nhẹ, gió bay, tâm hồn hơi lơi chân khỏi mặt đất. Những lúc như thế thấy mình chẳng còn những nỗi lo gì. 252 kata lagi

Gió