Tag » Gas - LPG

ALAT UKUR GAS LPG

Keterangan :
Kebakaran Rumah, Kantor, Pasar merupakan salah satu dampak dari kebocoran gas karena kelalaian dari pengguna dalam menggunakan Gas LPG. GAS LPG tidak memiliki warna ataupun Rasa, tapi hanya memiliki bau. 85 kata lagi

Tugas Akhir

ควรจะเลือกแก๊สชนิดใดหากคิดจะติดตั้งแก๊ส

NGV หรือ LPG ดีนะถ้าเราคิดจะติดตั้งแก๊ส

NGV ดีกว่า LPG หรือไม่อย่างไร?

การที่คิดจะติดตั้งแก๊ส NGV นั้นนับว่ามีข้อดีหลายข้อเช่น ความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก NGV เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ไม่ก่อให้เกิดควันหรือสารกำมะถัน นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงต่อระยะทางที่ประหยัดกว่าการใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่น

สิ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญของการหันมาติดตั้ง NGV ก็คือจำนวนสถานีบริการ NGV ในปัจจุบันที่ยังมีน้อย เมื่อเทียบกับสถานีเติมแก๊ส LPG จึงส่งผลให้การหาสถานีเพื่อเติมก๊าซนั้นอาจจะลำบากสำหรับบางท่าน แต่สำหรับท่านใดที่ผ่านสถานีบริการ และสะดวกในการหาสถานี การติดตั้งแก๊ส NGV นั้น นับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก 23 kata lagi

ร้านติดตั้งแก๊ส NGV

การเลือกศูนย์ติดตั้งแก๊ส NGV/LPG ตอนที่ 2

เลือกศูนย์ติดตั้งแก๊ส NGV ที่ได้มาตรฐาน

การพิจารณาเลือกศูนย์ติดตั้งแก๊สที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้น เป็นสิ่งที่ท่านควรจะใส่ใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะการติดตั้งเพียงครั้งเดียวจากศูนย์ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะก่อปัญหาจุกจิก หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ในอนาคต และอู่เหล่านั้นอาจจะหลีกเลี่ยงการรับประกันหรือรับผิดชอบในทุกกรณีที่เกิด ดังนั้นการเลือกที่ได้รับมาตรฐาน ทั้งคุณภาพและความปลอดภัย มีระบบการซ่อมบำรุงรักษาที่ต่อเนื่องและมั่นคง สิ่งเหล่านี้จะสร้างความสบายใจและความมั่นใจให้แก่ท่านตลอดอายุการใช้งาน คราวนี้จะขอเขียนข้อมูลที่เหลือสำหรับศูนย์ติดตั้งแก๊สที่ท่านควรจะเลือกพิจารณาก่อนการติดตั้งให้ครบถ้วน

4. เป็นศูนย์ติดตั้งแก๊สที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย

ควรพิจารณาศูนย์ติดตั้งที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในขณะที่ช่างกำลังติดตั้ง และตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยอีกครั้งหลังที่ช่างติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นก่อนการติดตั้งแก๊ส ควรจะสอบถามในระบบความปลอดภัย หรือคุณภาพในการติดตั้งว่าทางศูนย์มีการตรวจสอบหรือมีช่างที่เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบด้วยหรือไม่ บางศูนย์อาจจะมีการตรวจสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมา คืออาจจะมีตรวจสอบและทดสอบแบบ Running Test เพื่อปรับเครื่องยนต์ในขณะใช้แก๊สให้มีแรงบิดและแรงม้าให้เทียบเท่ากับระบบน้ำมัน 8 kata lagi

ร้านติดตั้งแก๊ส NGV

การพิจารณาศูนย์บริการติดตั้งแก๊ส NGV/LPG ตอนที่ 1

ข้อควรพิจารณาในการเลือกศูนย์บริการติดตั้งแก๊ส NGV/LPG

มาตรฐานของศูนย์ติดตั้งแก๊สคือสิ่งที่สำคัญ

จากบทความเรื่องความคุ้มค่าในเรื่องการติดตั้งแก๊ส NGV/LPG ที่ได้กล่าวไปแล้ว คาดว่าอาจจะมีหลายท่านที่เริ่มจะให้ความสนใจในการติดตั้งแก๊ส และอาจจะยังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าก่อนที่จะนำรถไปติดตั้งนั้นควรจะทำอย่างไรบ้าง ดังนั้นบทความนี้จึงจะขอกล่าวถึงข้อควรพิจารณาศูนย์บริการติดตั้งแก๊สที่ท่านควรจะพิจารณาก่อนติดตั้ง เพราะการติดตั้งแก๊สไม่ใช่การนำอุปกรณ์ต่างๆมาประกอบกันเท่านั้น เพื่อให้รถยนต์ของคุณสามารถจะใช้แก๊สได้เท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอีกมากมายที่คุณควรจะพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจติดตั้

1.  ควรเป็นศูนย์ติดตั้งที่มีมาตรฐาน

ศูนย์บริการติดตั้งแก๊สดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น กรมธุรกิจพลังงาน, กรมการขนส่ง หรือผู้ผลิตและจำหน่ายแก๊ส NGV เช่น ปตท. ซึ่งศูนย์รับติดตั้งแก๊สเหล่านี้จะมีมาตรฐานในการติดตั้งที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนควรจะพิจารณาถึงความยาวนานของธุรกิจ หรือความมั่นคงของธุรกิจ ยิ่งเป็นศูนย์ที่เปิดให้บริการมายาวนาน และมีความมั่นคง มีสาขาที่ลูกค้าสามารถจะเช็คระยะได้ทุกเมื่อ ทุกที่ที่อยู่ใกล้ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลถึงการบริการ ซ่อมบำรุงที่ทำได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีการทิ้งงานหรือลูกค้า เหมือนกับอู่ทั่วไปที่สักวันหนึ่งอาจจะต้องปิดตัวลง ดังนั้นการพิจารณาถึงมาตรฐานของศูนย์บริการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน

2.  เป็นศูนย์ที่ใช้ช่างที่ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เฉพาะในการติดตั้ง

บางท่านอาจจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีความสำคัญ การติดตั้งกับอู่รถยนต์ทั่วๆไปที่ช่างพอจะมีความรู้เกี่ยวกับระบบแก๊สอยู่บ้างก็เพียงพอแล้ว ความคิดเหล่านี้จะสร้างความเสี่ยงสูงภายหลังจากที่ท่านใช้รถไประยะเวลาหนึ่ง การติดตั้งจากช่างไม่เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์อาจจะก่อให้เกิดปัญหาการรั่วซึม หรือ การปรับจูนที่ไม่เหมาะสมกับสภาพของเครื่องยนต์ สิ่งเหล่านี้จะสร้างความเสียหายระยะยาวต่อเครื่องยนต์และการใช้งานได้

ส่วนข้อดีของการติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการ และมีการฝึกอบรมจากหน่วยของรัฐ หรือกรมฝีมือแรงงาน ที่มีความรู้เฉพาะทางในการติดตั้ง จะส่งผลให้การติดตั้งมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย งานเรียบร้อย และการรับรู้ถึงปัญหาจากการใช้งานได้เป็นอย่างดี และลดความเสี่ยงในการเกิดการรั่วซึม หรือการติดตั้งที่หละหลวม

3.  ศูนย์นั้นจะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน

เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับการใช้อุปกรณ์ติดตั้งแก๊สที่มีมาตรฐาน และมีความภาพที่ดี จะช่วยให้คุณสบายใจไม่ต้องเปลี่ยนหรือกังวลในขณะที่ใช้งานไปเป็นเวลายาวนาน เพราะอุปกรณ์เหล่านี้นอกจากจะผลิตอย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีการประกันเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการยอมรับ และใช้งานแพร่หลายไปทั่วโลก อย่างเช่น อุปกรณ์ Romano, สายไฟที่ใช้เชื่อมต่อภายในเครื่องยนต์ก็ควรจะเป็นแบบ Plug in ซึ่งไม่ต้องการการตัดหรือเชื่อมต่อ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยจากกระแสไฟที่อาจจะรั่วไหลได้ หรือแม้กระทั่งถังแก๊ส ก็ควรจะพิจารณาถึงคุณภาพและใช้งานได้ยาวนาน

คุณภาพและความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญในการเลือกศูนย์บริการติดตั้งแก๊ส

นี่คือข้อควรพิจารณาเบื้องต้นสำหรับการเลือกศูนย์บริการติดตั้งแก๊ส การเลือกพิจารณาหากเลือกเฉพาะศูนย์หรืออู่ที่ติดตั้งในราคาถูก หรือจะทำให้ท่านได้รับความเสี่ยงสูง การติดตั้งที่เน้นราคาอาจจะทำให้การติดตั้งของช่างหละหลวม หรือใช้ช่างที่ไม่มีประสบการณ์ ดังนั้นการเลือกศูนย์รับติดตั้งแก๊สที่ดีมีคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผลนอกจากจะช่วยให้ท่านปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่าย ยังจะช่วยให้ท่านไม่ต้องพบปัญหากับระบบแก๊สหลังการติดตั้งไปได้ เปรียบเหมือนกับท่านออกรถใช้แก๊สจากโชว์รูมที่มีระบบการซ่อมบำรุงที่ดี และบริการหลังการติดตั้งที่น่าพึงพอใจ เพียงแต่ท่านจะต้องนำรถเข้าเช็คระยะ หรือตรวจสภาพตามคู่มือที่ทางศูนย์ระบุไว้เท่านั้น

สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

VRP Engineer ศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์มาตรฐานดีเยี่ยม

ร้านติดตั้งแก๊ส NGV

การติดตั้งแก๊ส NGV/LPG เป็นทางเลือกที่คุ้มค่า

น้ำมันราคาสูงขึ้น!การติดตั้งแก๊ส NGV/LPG เป็นทางเลือกที่คุ้มค่า

เหตุผลที่ควรเลือกติดตั้งแก๊ส NGV/LPG

สาเหตุที่เราควรพิจารณาจะติดตั้งแก๊ส NGV/ LPG, เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพและสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาที่สูงขึ้น รวมทั้งค่าน้ำมันที่มีแนวโน้มว่าจะมีแต่เพิ่มขึ้นๆในทุกปี คงเป็นที่แน่นอนแล้วว่า ในอนาคตประเทศไทยของเรานั้น ทุกๆท่านอาจจะมีโอกาสได้ใช้น้ำมันลิตรละ 50 บาท โดยเฉพาะผู้ที่เติมน้ำมันเบนซิน 95 มีสิทธิ์ที่จะได้ใช้น้ำมันราคา 50 บาทก่อนผู้อื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเหตุผลที่ปัจจุบันยังมีคนใช้น้ำมันเบนซิน 95 อยู่นั้น (แม้ว่าบางที่จะเลิกจำหน่ายไปแล้ว) เพราะมีความเชื่อว่าอัตราเร่ง หรือขุมพลังของเครื่องยนต์ที่อัดฉีดมาจากเบนซิน 95 นั้นจะมีมากกว่า, ประสิทธิภาพดีกว่า หรือเรียกว่า เครื่องไม่อืดนั้นเอง 17 kata lagi

ร้านติดตั้งแก๊ส NGV

Penghemat GAS ELPIJI , XPOWER LPG/BG , HEMAT LPG 25% sd. 50%

Komentar Pemakai PENGHEMAT ELPIJI , X-Power Untuk Kompor LPG

Ny. Sutik Hartini Pengelola Depot “INDAH” di Pandaan 081330794xxx : Pemakaian gas ELPIJI untuk 8 unit kompor gas saya masing-masing sebelum memakai alat Gas LPG 1 tabung @ 12 kg habis dalam waktu rata-rata mencapai 11 hari, setelah memakai alat XPower Penghemat Gas LPG/BG pemakaian gas LPG untuk 1 tabung bisa rata-rata mencapai 21 hari hematnya mencapai 50%, Alat XPower Gas LPG/BG terbukti sangat cocok untuk usaha rumah makan dan katering… 25 kata lagi

Penerima Konversi Mitan ke Gas akan Diasuransikan

JAKARTA — Masyarakat yang dimasukkan dalam program konversi minyak tanah (mitan) ke LPG 3 kg tidak perlu khawatir. PT Pertamina (Persero) sebagai pihak yang ditunjuk pemerintah melaksanakan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG akan memberi asuransi kecelakaan diri atau harta benda yang disebabkan kecelakaan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg. 133 kata lagi

Artikel