Tag » Format

TESTING FORMATTING AND STUFF ;)

TESTING FORMATTING AND STUFF

TESTING FORMATTING AND STUFF

Bu günkü tarixdən sonrakı vəya əvvəlki tarixlərin avtomatik fərqləndirilməsi

Fərz edək ki, kredit borcu olan müştərilərimizin son ödəmə tarixlərinin bu gün etibarilə keçib keçmədiyini yoxlamaq istəyirik. Bunu, tarixləri bir-bir yoxlamaqla edə bilmərik, çünki məntiqsiz və lazımsız zaman itkisi olacaqdır. 374 kata lagi

Excel Hiylələri

Thoughts About WordPress Reader

by Melanie and Jim

Do you use the WordPress Reader to keep track of your followed blogs? We do. Lately, there have been numerous ‘enhancements’ to Reader.  549 kata lagi

Creativity