I bogati plaču.

”Arhipelag ili ostrvlje je skupina ostrva jednake geološke 
građe i postanka. Obično se nalazi na otvorenom moru, dok je manje uobičajedno da se nalazi u susedstvu velike kopnene mase.”  1.073 kata lagi