Tag » FIDE

Tản mạn quanh cái bìa The Shadow of The Wind

Chuyện là mình vừa được des cho một cái bìa mời, sực nhớ ra Bóng Gió đã có hết mấy đời bìa truyện. Từ cái thời mình google ảnh để vào cho đến lúc mình tự des một cái bìa hoàn chỉnh, đã hết 5 đời bìa truyện. 224 kata lagi

Shyao Fye