Tag » Exo 2

Namjachingu ? (Bicycle) - by misna26

By misna26

| Namjachingu ? (Let’s a start) |

Main cast : Byun Baek Hyun (EXO), Kim Na Na (oc).

Addicional Cast : Shim Yun Mi (oc), Kim Jong Dae (EXO). 1.621 kata lagi

EXO

DESTINY (Prolog) - by misna26

By misna26
Main cast : Park Chan Yeol (EXO), Nam Hye Jin (oc).

Addicional Cast : Oh Se Hun (EXO), Byun Baek Hyun (EXO), Song Ji Han (oc), Kim Jong Dae (EXO), Do Kyung Soo (EXO), Lee Yee Rim (oc). 1.059 kata lagi

EXO

Namjachingu ? (Let's a start) - by misna26

By misna26

| Namjachingu? |

Main cast : Byun Baek Hyun (EXO), Kim Na Na (oc).

Addicional Cast : Shim Yun Mi (oc), Kim Jong Dae (EXO). 1.722 kata lagi

EXO

Afraid [OneShoot]

Author :
     Bubblecoffee97
Cast :
     ▶ Lee Aeri
     ▶ Oh Sehun
     ▶ and find by yourself
Genre :
     Romance, Fluff
Rate :
     T
Length : 3.318 kata lagi

Exo

Namjachingu ?

By misna26

Main cast : Byun Baek Hyun (EXO), Kim Na Na (oc).

Addicional Cast : Shim Yun Mi (oc), Kim Jong Dae (EXO).
Genre : romance, school life… 2.238 kata lagi

EXO

The Forbidden Land - Chapter 1

CHAPTER 1

Vào những năm cuối cùng của thế chiến thứ hai, dưới mặt trận ngũ đại cường quốc bao gồm Sa quốc, Thủy quốc, Hỏa quốc, Kim quốc và Á quốc, toàn thế giới rơi vào thế lưỡng cực. 3.361 kata lagi

EXO