Tag » Exo 2

[Edit] Phân Sinh - 14

 

Chương 14【Bạn cùng phòng 】

 

Lúc Xán Liệt đến thấy Thế Huân đang nằm trên bàn ăn, đầu lệch qua một bên nhìn bên ngoài cửa sổ. 2.573 more words

ChanBaek

[Edit] Phân Sinh - 13

 

Chương 13 【Tương đồng bất đồng 】

 

Bạch Hiền sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại cái gì cũng quên, vỗ vỗ cái đầu choáng váng, dư âm sau khi say là một cảm giác rất khó chịu. 1.732 more words

ChanBaek

(Drabble)(Chanbaek,Hunhan) 4 mẩu hường phấn

Author: Dun Di

Tittle: 4 mẩu hường phấn

Pairing: ChanBaek, HunHan

Genre: Romance, Comedy ,Fluff, Pink tứ tung

Disclaimer: Những nhận vật trong fic không thuộc về Au, nhưng số phận bọn nó trong fic thuộc về au… 1.365 more words

Chanyeol

XOXO PLAYGROUP

Tittle : Xoxo Playgroup

Author : morschek96 (Anita Ray)

Length : Ficlet

Genre : Fantacy, Comedy (gagal), Friendship

Cast :

 Oh Sehun, Kim Jong In, Lu Han… 2.077 more words

Exo

(DRABBLE) THESE COUPLE THINGS?

 Title: These Couple Things?

Author: anonymouspark

Genre: Romance.

Lenght: Drabble

Cast:

Park Chanyeol

Ahn Young Gi (OC)

Disclaimer: This is just a fanfic. Already posted… 678 more words

Exo

(DRABBLE) Vacation With You

Author: anonymouspark

Genre: Romance.

Lenght: Drabble

Cast:

Park Chanyeol

Ahn Young Gi (OC)

Disclaimer: This is just a fanfic. Already posted here

A/N: This story fresh from oven (read:my brain). 558 more words

Exo

(DRABBLE) BUT YOU ARE MY FAVORITE LULLABY

 Title: But You Are My Favorite Lullaby

Author: anonymouspark

Genre: Romance.

Lenght: Drabble

Cast:

Park Chanyeol

Ahn Young Gi (OC)

Disclaimer: This is just a fanfic. 595 more words

Exo