Tag » Elektronika

Šta su to tranzistori?

Tranzistor

Fizički izgled tranzistora kao diskretnih elemenata

Tranzistor je poluvodički elektronički element i koristi se za pojačavanje električnih signala, kao elektronička sklopka, za stabilizaciju napona, modulaciju signala i mnoge druge primjene. 1.825 kata lagi

Koncepti U Fizici

Šta su to poluvodiči?

Poluvodič (engl. semiconductor) je materijal koji ima električnu vodljivost u sredini između izolatora i vodiča. Poluvodič postaje izolator na vrlo niskim temperaturama, a na sobnoj temperaturi postaje električki vodljiv, iako je ta vodljivost znatno manja nego što je vodljivost vodiča. 2.885 kata lagi

Koncepti U Fizici

Šta je to elektronika?

Elektronika

Časopis Radio electronics iz juna 1949. godine

Elektronika je grana nauke i tehnologije koja se bavi korištenjem kontrolisanog kretanja elektrona kroz različite prenosioce i kroz vakuum. 995 kata lagi

Fizika U Svakodnevnici

Šta je to elektromagnetizam?

Elektromagnetizam

Elektromagnetizam, ili elektromagnetna sila je jedna od četiri fundamentalne sile u prirodi, ostale tri su jaka nuklearna sila, slaba nuklearna sila, i gravitacija. Ova sila je opisana elektromagnetnim poljima, i ima bezbroj fizičkih slučajeva uključujući i interakciju naelektrisanih čestica, te interakciju nenaelektrisane magnete sile polja sa električnim provodnicima. 1.240 kata lagi

Elektromagnetizam

Arduino VNA azaz miniVNA arduinóval kivitelezve

HA1VX Bandi barátomnak építem a VnArduino-t.

https://hamprojects.wordpress.com/2016/02/21/hf-arduino-vna-english-version/

Jelen pillanatban itt tartok. SMD ellenállások és kondenzátorok kivételével minden benne van. Ardino felprogramozva.

http://vnaj.dl2sba.com/ vna/j már kommunikál vele.

Antenna

Service TV Sharp 14S20MKII, New Q-Vision Personal 14.

TV Sharp Q-Vision 14S20DMKII ini menggunakan IC STR-G5653 untuk men-Supply Tegangannya, Transistor HOT 2SD-2586, IC Vertical LA-78041, IC Audio AN-17823A, dan Otaknya adalah IC Single TDA 9381PS/N3. 418 kata lagi