Tag » Eksperiment

Hej, čoveče

Zdravo čoveče. Opet se srećemo. Da nije radi nekakvog podsećanja?

Jer, međusobno se ipak ne trebamo. Ti možeš bez mene da živiš, i ja mogu bez tebe. 280 kata lagi

Pišem

Please help me

Hello, Internet!
Does anyone of my blog readers living in USA, Mexico, Hungary, France, Norway, Belgium. I would like to ask a favor.

If you like to help me, I need a few photos, please write me or leave comment, I will send you  more information.

Thank you.

Eksperiment

Pokus/eksperiment sa balonom otpornim na plamen i toplotni kapacitet

Balon otporan na plamen

Potrebna su vam dva balona, sveća, šibica i voda. Prvi balon naduvajte, upalite sveću i demonstrirajte kako balon eksplodira u dodiru sa plamenom. 134 kata lagi

Fizika U Svakodnevnici

Počinje važan eksperiment u Finskoj – univerzalni osnovni dohodak

Ideja univerzalnog osnovnog dohotka (universal basic income) postoji dugo. Njeni zagovornici dolaze sa svih strana političkoga spektruma, od staromodnih socijalista do lidera digitalne ekonomije iz Silikonske doline. 439 kata lagi

Društvo

Knjiga godine : Eksperiment

Godina na izmaku bila je, možemo to slobodno reći, godina knjiškog obilja i čitateljskog blagostanja. Rekordna posjećenost najvećeg književnog sajma, sve bolji, veći i brojniji književni festivali i, ono najbitnije, zaista impozantan broj novih, pomno odabranih i kvalitetnih naslova. 429 kata lagi

Revolucioni i Arsyes

Fragment i shkëputur nga libri “In the Minds of Men – Darwin and the New World Order”, kapitulli i 1, Revelation, Reason, and Revolution, me autor Ian T. 3.340 kata lagi

Tekste