A. PENGERTIAN
Preeklampsia
dan eklampsi merupakan kumpulan gejala yang timbul pada
ibu hamil, bersalin dan dalam masa nifas yang terdiri dari trias: hipertensi,
proteinuri, dan edema; yang kadangkadang… 1.138 kata lagi