Tag » Ctps

PSSA PRO delights as judge

PSSA PRO and director Evelyn Gibson was the judge at the Cape Town Photographic Society (CTPS) competition evening in March. She and her husband, Stewart, were in the Cape to support and photograph their son who was participating in the Cape Town Cycle Tour. 78 kata lagi

Western Cape Photographic Clubs

[Fanfic | Chanbaek] Cẩm tú phù sinh

Tên gốc: 锦绣浮生 (Kiếp phù du hoa lệ)
Tác giả: 赵槿年 / Triệu Cẩn Niên

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, công tử phong lưu × ma giáo giáo chủ, báo thù rửa hận, ngược thân ngược tâm, cường cường, tương ái tương sát,… 70 kata lagi

Setitik Ilmu

Pemahaman dan Pembiasaan Sanitasi Sejak Dini di Lingkungan Sekolah Dasar

Oleh

Gita Faddillah Islam

Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan NIM 1705563

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Universitas Pendidikan Indonesia… 1.040 kata lagi

CTPS