Tag » Chen

Dear Iris #49: Chen

Một ngày Chủ Nhật đầu tháng 12 rất dài…

4h sáng. Thức giấc. Quờ điện thoại xem giờ.

4h30. Lại thức giấc.

5h. Thức giấc tiếp. 409 kata lagi

Iris

Chen & Xiumin

161202 – Chen and Xiumin at M’net Asia Music Award 2016.

Cr on pict.