Kutus tiban suba tiang matunangan ajak Bli Méga. Bli Méga tusing ngelah nyama, tuah pedidine panak muani. Reramané suba makelo ngorahin ngantén, dot sajan koné ngelah cucu. 1.243 kata lagi