Tag » Byun Baekhyun

I’m So Tired

Cast : Park Chanyeol & Byun Baekhyun

Rate : M

Warning : boy x boy, BL, Yaoi, OOC, penulisan tidak sesuai dengan EYD, typo(s), alur berantakan, etc. 4.244 kata lagi

Fanfiction

A PERFECT DREAM (1)

Title: A PERFECT DREAM (1)
Author: Jang Eunra

Main cast:
– Han Soo Hee
– Wu Yi Fan
– Others

The Opening Words:

» Annyeong! Author kembali lagi dengan FF baru. 3.783 kata lagi

Kris Wu

[Series] Life Story - Reason

ChalilaCha || Do Kyungsoo , Shin Hyeri , Byun Baekhyun, Hwang Lee Ra, Kim Jong In , Kim Yoo Jung

|| Romance , Hurt , Frienship , Sad || Series… 2.313 kata lagi

Do Kyungsoo (D.O)

One More Time [Chapter 5] - By Sebie

|Title: One More Time (Chapter 5)|

|Author : Sebie (@RandikaOh)|

|Main Cast: |

|Nam Yoora(OC/You)|

|Byun BaekHyun (EXO K)|

| Kim Seok Jin (BTS) | 6.635 kata lagi

Romance

My Answer is.. you Chapter 13

Author : lightmover0488

Cast : Kim Jongin / Kim Kyura (OC)

Support : Kim Jongdae / Byun Baekhyun / Park Chanyeol

Genre : Romance, Fluff, School life, Pg-15, Friendship… 3.332 kata lagi

Romance

[Chapter 2] Insane

Starring :

Oh Sehun – Lee Sera – Kim Jongin

Xi Luhan – Han Hye Joo

Park Chanyeol – Candice Kim

Byun Baekhyun – Cho Naya 4.882 kata lagi

Romance

[Long Fic|ChanBaek] Đồng Thoại Văn Lang [M] – Chap 36

CHƯƠNG 36 : TẢNG THỊT, TẤM LÒNG

Võng ngô đồng mắc ngang dưới cây pơ lang đỏ thắm, gã sơn hầu nằm đó đan gùi cho vợ, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa đầu lạc nữ đương tựa người vào chàng đun ấm trà sim nghi ngút khói. 5.379 kata lagi

HE