Tag » Botani

#41 ACNE STRATEGY - MỤN NÀO ĐẶC TRỊ ĐÓ

Với nhiều người, trị mụn là một trận chiến thực sự. Để chiến thắng, bạn phải hệt như một vị tướng tài. Đọc vị được quân địch đang có những nhóm quạn nào và ra đối sách phù hợp. 1.757 kata lagi

Skincare

TUGAS BOTANI

 

MORFOLOGI, ANATOMI, DAN KONDISI BATANG TEBU DALAM KONDISI CEKAMAN KEKERINGAN

 

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Botani

Dosen Pengampu

Ir. Didik Pudji Restanto, MS., Ph.D. 1.279 kata lagi

Anatomi Batang

#7 BOTANI EXFOLIATING 2 IN 1 SCRUB & MASK - TẨY DA CHẾT HỮU CƠ VẬT LÝ VS HÓA HỌC

Làm beauty rất vui nhưng lắm lúc tớ cũng lén lút ngáp ngắn ngáp dài trong mấy cuộc chào hàng của các thương hiệu (brands), đặc biệt là đồ hữu cơ  (Lạy chúa, tớ nửa thích thú, nửa thù địch các sản phẩm hữu cơ). 1.837 kata lagi

Skincare