Label » Botani

My pick for skin hydrating: Botani and Timeless

Hi gals,

Và cô gái Nina sau khi ra trường, đã bắt đầu đi làm. Ngày ngày, nàng lại ôm laptop tới văn phòng máy lạnh rồi hí hoáy chơi với chữ nghĩa… Sau một thời gian ngồi trước màn hình máy tính và trong môi trường điều hoà, nàng bỗng nhận ra làn da nàng bắt đầu có hiện tượng thiếu nước trầm trọng. 1.555 kata lagi

Ninacona

Best Beauty Tip!

Sometimes applying oils straight to your face is really overwhelming. It can cause breakouts and an oily/greasy look. So that’s why I mix it with my ‘Botani Boost Balancing Moisturiser’. 155 kata lagi

Care

Anatomi Tumbuhan

LAPORAN PRAKTIKUM

BOTANI

Oleh :

AYESHA DEWI AGUSTINA

1404020024

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

2015

Tujuan Percobaan

  1. Mengamati anatomi akar, batang, dan daun monokotil.
  2. 2.034 kata lagi
Ayesha

Laporan Praktikum Botani

LAPORAN PRAKTIKUM BOTANI
MENGENAL RASIO, BAGIAN, BENTUK, UJUNG DAN TULANG DAUN

AYESHA DEWI AGUSTINA
1404020024

PROGRAM STUDI AGROTREKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
2015

BAB I… 3.135 kata lagi

Ayesha

Laporan Praktikum Botani

LAPORAN PRAKTIKUM BOTANI
MEMBUAT PREPARAT STOMATA

Oleh :
AYESHA DEWI AGUSTINA
1404020024

PROGRAM STUDI AGROTREKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR TEORI… 1.705 kata lagi

Ayesha

LAPORAN PRAKTIKUM
BOTANI
MENGENAL PANGKAL, PERMUKAAN DAUN DAN WARNA DAUN

Oleh :

AYESHA DEWI AGUSTINA
1404020024

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
2015… 2.204 kata lagi

Ayesha

BOTANI

Pengertian Botani

Menurut Botanical Society of America, botani adalah studi ilmiah tanaman, yang meliputi ganggang, jamur, lumut, lumut kerak, pakis dan tanaman berbunga. Orang-orang yang bekerja dalam bidang botani, atau ahli botani, bisa memilih berbagai macam karir. 252 kata lagi

Ayesha