Tag » Botani

#7 BOTANI EXFOLIATING 2 IN 1 SCRUB & MASK - TẨY DA CHẾT HỮU CƠ VẬT LÝ VS HÓA HỌC

Làm beauty rất vui nhưng lắm lúc tớ cũng lén lút ngáp ngắn ngáp dài trong mấy cuộc chào hàng của các thương hiệu (brands), đặc biệt là đồ hữu cơ  (Lạy chúa, tớ nửa thích thú, nửa thù địch các sản phẩm hữu cơ). 1.837 kata lagi

Skincare

New! N'Licious

N’Licious ialah Campuran Minuman Botani Buah- Buahan & Sayur- Sayuran dengan Enzim!

Tahukah anda?

 

“Tanpa enzim, kehidupan tidak mungkin terjadi” – Perintis Enzim, Dr. Edward Howell… 49 kata lagi

Produk

Respirasi pada buah-buahan : klimaterik dan non-klimaterik

Respirasi

     Respirasi adalah salah satu proses vital dalam tubuh makhluk hidup. Tanpa respirasi maka tidak akan ada aktivitas karena dari proses respirasi akan diperoleh sejumlah energi. 616 kata lagi

Botani