Tarihi en doğru ve duru bir şekilde öğrenmek hepimiz için zorunluluktur. Çünkü bu zengin medeniyet, omuzlarımıza büyük ve taşıması hayli zor bir miras bırakmış durumda. Bunu da hakkıyla taşımak ve halel getirmemek en büyük vazifemizdir.   248 more words