PEMBESARAN DI KOLAM AIR TENANG (KAT)

  1. Konstruksi Kolam
  • Bentuk petakan tidak perlu segi empat
  • Luas petakan kolam (500-1000) M2┬áPematang kolam kokoh, kedap air dengan Iebar 50 cm…
  • 203 kata lagi