Tag » Bilangan Bulat

Bilangan Bulat

BILANGAN BULAT

BILANGAN BULAT

Himpunan bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari himpunan bilangan positif (bilangan asli), bilangan nol, dan bilangan bulat negatif.
– bilangan asli : 1, 2, 3, … 539 kata lagi

Persamaan Diophantine - I

Diophantus, matematikawan Alexandria abad ke-3, terkenal dengan karyanya “Arithmetica” yang terdiri dari 13 jilid. (Namun, beberapa jilid di antaranya musnah terbakar ketika… 206 kata lagi

Artikel