Tag » Beside

Video: Alden stops beside the road to catch PokeMon!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

//

Nagpost ang matalik na kaibigan ni Alden na si Nate ng video sa kaniyang Instagram account kung saan naglalaro si Alden ng Pokemon Go! 15 kata lagi

Happy Frand ship de

When i born you are not beside me .

When i joined school you’re beside me.

When i am in college you’re beside me.

When i feel sick you’re beside me to take care . 93 kata lagi

Writings

Forever Young

Author: -G.

Longfic: Cạnh (Beside), epilogue – foreword cần đọc

Category: Romance, Angst

Rating: M

Summary:

Come closer to me just like that

On this beautiful night, would you like to be with me? 4.655 kata lagi

Fanfic

Đi tìm

Author: -G.

Longfic: Cạnh (Beside), chap 11 – foreword cần đọc

Category: Romance, Angst

Rating: M

Summary: 4.252 kata lagi

Fanfic

Tầng 13

Author: -G.

Longfic: Cạnh (Beside), chap 10 – foreword cần đọc

Category: Romance, Angst

Rating: M

Summary: Phía cuối con dốc này, anh sẽ chỉ còn lại một tâm hồn cô đơn và một trái tim tan vỡ. 4.337 kata lagi

Fanfic

Count Not That Far by Emily Dickinson

Count not that far that can be had,
Though sunset lie between –
Nor that adjacent, that beside,
Is further than the sun.

Poetry

Dao động

Author: -G.

Longfic: Cạnh (Beside), chap 9 – foreword cần đọc

Category: Romance, Angst

Rating: M

Summary: Sự lung lay và dao động khiến người ta không thể ngừng được những suy nghĩ quẩn quanh, chỉ không ngờ khi ngẩng đầu nhìn lên, chúng ta đã xa nhau đến vậy rồi. 2.897 kata lagi

Fanfic