Tag » Bersuci

Sucikanlah kemaluan mu dari seksaan Neraka, Maslahah Ummat

Ustaz Shahzan Sulaiman berbicara


KEBAIKAN UNTUK SEMUA…
*CARA MENCUCI KEMALUAN DENGAN BETUL.*
Hendak, kita mencuci dengan bersih tapi bersih bukan bermakna cara kita itu betul. 378 kata lagi

Pedoman Hidup

Air untuk bersuci

Ada 7 macam air yang boleh dipakai untuk bersuci :

1. Air hujan

2. Air laut

3. Air sungai

4. Air sumur

5. Air sumber mata air… 86 kata lagi

Tak Berkategori

Cara Membersihkan Najis

Setelah mengetahui berbagai macam najis, kita mesti mengetahui bagaimana cara mensucikannya. Ketahuilah akhawaatiy, Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskan cara-cara khusus untuk mensucikan beberapa najis tertentu, sehingga tidak boleh disamakan dengan cara mensucikan najis yang lain. 686 kata lagi

Macam-macam Najis

Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah swt. 926 kata lagi

Definisi Thaharah

Akhawaatiy muslimah, ketahuilah bahwa dalam pengertian bahasa, thaharah berarti bersih dan suci dari kotoran. Sedangkan dalam pengertian istilah, thaharah berarti mneghilangkan hadats, atau menghilangkan sesuatu yang berkaitan dengan badan yang dapat menghalangi sahnya shalat dan ibadah-ibadah lain yang serupa dengannya, dan melenyapkan najis yang melekat di badan dan pakaian seorang muslim, serta tempat ibadahnya. 27 kata lagi

Fardhu Wudhu

kali ini akan diabhas mengenai tata cara berwudhu. Khusunya yang Pertama mengenai fardhu wudhu. Fardhu wudhu ada 6, yaitu :

  1. Niat
  2. Membasuh wajah. Jika laki-laki memiliki jenggot maka harus dibasuh juga.
  3. 136 kata lagi
Fiqih Seruuu

setengahnya Iman

Ath thohaarootul syatrotul iman, artinya kebersihan adalah setengahnya iman. Mungkin yang lebih sering didengar adalah an nadzoofatu minal iman yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. 226 kata lagi

Fiqih Seruuu