Label » Bersuci

KITAB THAHARAH (PERIHAL BERSUCI)

Oleh: Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi

A. Thaharah dengan Air, yaitu Wudhu dan Mandi
1. Wudhu

a. Tata caranya:
Dari Humran bekas budak ‘Utsman bin ‘Affan Radhiyallahu anhu : 1.723 kata lagi

HADITS

Thaharah (Bersuci)

          Ulama fiqih menganggap thaharah merupakan satu syarat pokok sahnya ibadah. Tidaklah berlebihan bahwa dikatakan tidak ada satu agamapun yang betul-betul memperhatikan thaharah seperti agama Islam. Menurut istilah ahli fiqih thaharah berarti membersihkan hadas atau menghilangkan najis jasmani seperti darah, air kencing, dan tinja. 544 kata lagi

Fiqh