MENURUT bahasa “tawakkal” itu berati berserah diri, mempercayakan diri atau mewakilkan. Menurut syariat tawakkal berarti  “mempercayakan diri kepada Allah SWT dalam melaksanakan suatu rancangan, bersandar kepada kekuatan-Nya dalam melaksanakan suatu pekerjaan, berserah diri di bawah perlindungan-Nya pada waktu menghadapi kesukaran”. 1.509 kata lagi