Tag » Berlian

Kerajaan Banjar

Perkara 1 Undang-undang Sultan Adam : “Adapoen perkara jang pertama akoe soeroehkan sekalian ra’jatkoe laki-laki dan bini-bini beratikat dalal al soenat waldjoemaah dan djangan ada seorang baratikat dengan atikat ahal a’bidaah maka siapa-siapa jang tadangar orang jang beratikat lain daripada atikat soenat waldjoemaah koesoeroeh bapadah kapada hakimnja, lamoen benar salah atikatnja itoe koesoeroehkan hakim itoe menobatkan dan mengadjari atikat jang betoel lamoen anggan inja dari pada toebat bapadah hakim itu kajah… 2.315 kata lagi

Banjar

Kepala Sabuk Kuda Berlian 18k

Kadar Emas : 18 Karat ( 75% )

Berat Emas : 33,950 gram

Berlian :

  • 11  mata – 0.600 ct
  • 1    mata – 0.050 ct

Panjang : 4,8 cm

Lebar      : 3    cm

18k

Cincin Berlian 18k

Kadar Emas : 18 Karat ( 75% )

Berat Emas : 3,500 gram

Berlian :

  • 13 mata – 0.300 ct

Size : 14

18k

Cincin Berlian 18k

Kadar Emas : 18 Karat ( 75% )

Berat Emas : 7,450 gram

Berlian :

  • 66 mata – 0.510 ct

Size : 13

18k

Cincin Berlian 18k

Kadar Emas : 18 Karat ( 75% )

Berat Emas : 7,050 gram

Berlian :

  • 19 mata – 0.850 ct
  • 46 mata – 0.370 ct
  • 83 mata – 0.770 ct

Size : 11

18k

Cincin Burung Berlian 18K

Kadar Emas : 18 Karat ( 75% )

Berat Emas : 15,850 gram

Berlian :

  • 263 mata – 1.820 ct

Size : 13

18k

Anting Berlian Kupu kupu

Kadar Emas : 18 Karat ( 75% )

Berat Emas : 6,800 gram

Berlian :

  • 22 mata – 1.130 ct

Tinggi : 5 cm

Lebar  : 2 cm

18k