Tag » Berkat Tuhan

TUHAN SEDIAKAN BERKAT TERBAIK, JANGAN PUAS DENGAN YANG KEDUA TERBAIK

Bahan renungan:

Mazmur 81:16 Tetapi umat-Ku akan Kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu Aku akan mengenyangkannya.

Oh, ayat di atas dahsyat.

284 kata lagi
Daily Bread

BERKAT HUKUM TAURAT ADALAH BAGIAN ANDA

Bahan renungan:

Ulangan 28:8 TUHAN akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu; Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.

197 kata lagi
Daily Bread

APA BENAR TUHAN SUKA MENUNDA BERKATNYA?

Bahan renungan:

Mazmur 84:11 Sebab TUHAN Allah adalah matahari dan perisai; kasih dan kemuliaan Ia berikan; Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela.

229 kata lagi
Daily Bread