Tag » Berkat Tuhan

WARISAN JANJI TUHAN DIBERIKAN PADA SAAT KITA HIDUP DI DUNIA

Bahan renungan:

Yakobus 2:5 Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi! Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris Kerajaan yang telah dijanjikan-Nya kepada barangsiapa yang mengasihi Dia?

299 kata lagi
Daily Bread

TUHAN SUDAH MEMBERIKAN BERKATNYA, ANDA TINGGAL MENGUMPULKAN

Bahan renungan:

Keluaran 16:14-16 Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi.

304 kata lagi
Daily Bread

KUASAI DIRI KITA, SUPAYA KITA DAPAT MENABUR

Bahan renungan:

Galatia 5:22-23 Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.

310 kata lagi
Daily Bread

SEPERTI RUSA MERINDUKAN SUNGAI

Bahan renungan:

Mazmur 42:2 Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah.

Melalui blog ini, saya menerima banyak sekali konsultasi dengan berbagai macam masalah.

186 kata lagi
Daily Bread

APAKAH SALAH JIKA KITA MENGHARAPKAN BERKAT DARI TUHAN?

Bahan renungan:

Mazmur 130:3 Berharaplah kepada TUHAN, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya!

Beberapa waktu lalu ada beberapa hamba Tuhan yang mengatakan melalui social media…

320 kata lagi
Daily Bread

APA BENAR MENABUR DAPAT MEMBUAT KITA HIDUP DALAM KELIMPAHAN?

Bahan renungan:

2 Korintus 9:6 Camkanlah ini: Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga.

Memberi adalah pelajaran yang paling sulit saya mengerti ketika saya menjadi seorang yang percaya kepada Kristus.

295 kata lagi
Daily Bread

"ALLAHKU AKAN MEMENUHI SEGALA KEPERLUANKU"

Bahan renungan:

Filipi 4:19 Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus.

Setiap kali membaca ayat ini, hati saya bersukacita. Betapa aman hidup saya di tangan Tuhan yang besar dan penuh kasih.

270 kata lagi
Daily Bread