Tag » Benua

Benua Antartika

Benua Antartika

Kutub Selatan Bumi disebut Antartika karena posisinya berlawanan dengan kawasan Arktik (Kutub Utara). Para ahli Menyebut kawasan ini Sebagai benua karena Kutub Selatan memiliki Daratan sangat luas, yaitu seluas;13.209.000 km2.Secara astronomisWilayah Benua Antar-tika terletak antara-520 LS – 900 LS. 440 kata lagi

Rimba , Benua dan Dunia

Kelihatan setiap perkataan hampir sama memenuhi atmosfera bumi.Pelbagai lapisan dari lautan hingga daratan serta kesekalian isinya.Kesemuanya mengajar kita sifat alami dan fitrah insani.Penciptaan mengikut kehendak dan acuanNya. 341 kata lagi

Bicara