Tag » Bara Api

Hadist : Hari Penuh Kesabaran

Dari Abu Umayyah Asy Sya’ baniy berkata: Aku bertanya kepada Abu Tsa’labah: “Ya Aba Tsa’labah apa yang engkau katakan tentang ayat Allah yang artinya : 1.389 kata lagi

Bara Api

Bara

Kunasihatkan untukku sendiri.

Zaman ini adalah zaman kerusakan. Saat manusia berpaling dari cahaya menuju kegelapan. Saat mereka menghendaki kenikmatan sesaat daripada kemuliaan yang kekal. Saat kejujuran adalah kehinaan. 599 kata lagi

Nasihat

Amanah dan Bara Api

Memegang amanah itu seperti memegang bara api. Bila dipegang akan terasa panas dan menyakitkan. Namun, apabila tidak dipegang atau tidak hati-hati maka bisa membakar diri.

151 kata lagi
Coretan