Tag » Bahasa Jawa » Halaman 2

Upaya Mengangkat Harkat Bahasa Jawa

UPAYA mengangkat harkat bahasa Jawa dilakukan secara kreatif oleh para pemuda di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Karya kreatif mereka, yang tertuang antara lain melalui film… 785 kata lagi

Esai

Daftar Nama Anak Hewan dalam bahasa Jawa

Daftar Nama Anak Hewan dalam bahasa Jawa. Arane atau jenenge anak kewan ing basa Jawa alias nama panggilan anak hewan atau binatang dalam bahasa Jawa. Seperti… 626 kata lagi

Caricara

Ijol

“Pak, kancani nang Pengampon.”

“Lapo?”

“Golek wedak.”

“Gak kurang adoh?”

“Halah, nang kono luwih murah.”

“Luwih murah lek adoh yo podo ae.”

Males krungu saurane bojone, Wiji sing mau seneng langsung mrengut. 825 kata lagi

Tomin

Tanggal Limolas

Mari garapan omah beres, Wiji budal adus. Ora mung adus, wong wedok iku umbah-umbah sisan. Wis dadi kebiasaan, adus brarti umbah-umbah. Klambi sing mau digawe langsung diucek bareng karo klambi regedan bojo karo anake. 839 kata lagi

Tomin

Gelang

“Anyar maneh gelange.”

“Halah, mung cilik-cilikan iki.”

“Cilik lek akeh ngunu yo abot.”

“Bapake Caca mari oleh rapelan.”

Minggu isuk mari senam bareng nang Balai RT Wiji karo ibu-ibu ora langsung mulih ning sik ngumpul ngobrol. 627 kata lagi

Tomin

Monopoli

 

“Iki anakku!”

“Aku sing nduwe hak, areke sik bayi Sampeyan gak iso ngopeni.”

“Gak urusan karo pengadilan, anakku melu aku!”

Dini karo Ari sing wis ora iso bareng maneh akhire milih pisah. 575 kata lagi

Tomin

Prahara

“Yo aku ki kesel, Mas. Kaet mulih kerjo wis mbok jak gelut.”

“Mbok pikir aku gak kesel? Mbok pikir aku ndok omah ki meneng ae ngunu ta?” 620 kata lagi

Surabaya