Tag » Ayat Al-Qur'an

Multaqa Ramadhan Dubai 2015

Sebahagian tulisan menggunakan khat muhaqqaq, thuluth dan nasakh dari juz 28, ketika menyertai penulisan al-Quran di Multaqa Ramadhan Dubai 2014. 32 kata lagi

Arabic Calligraphy

Lebih Berharga Dari 1 Milyar Perhari

Rasullullah sallallahu alayhi wassallam bersabda :

“Wahai para sahabatku, siapa diantara kalian yang berminat untuk pergi ke Bhutan dan Aqiq (2 pasar Unta terbesar di Madinah pada saat itu) setiap hari untuk mendapatkan… 168 kata lagi

Kajian Islam

HUKUM ISLAM TENTANG MU'AMALAH

A. Pengertian Muamalah
Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. 4.540 kata lagi

Religion