Apakah makna dari Kaf Ha Ya `Ayn Shad pada awal dari Surat Maryam?

Jawaban:

Pada awal Surat Maryam, Kaf adalah sebuah huruf, Ha adalah sebuah huruf,  262 kata lagi