Tag » Ashabul Kahfi

Ashabul Kahfi

بسم الله الرحمن الرحيم

Ashabul Kahfi, by Raihan

“Tercatat Sudah Dalam Sejarah

Tujuh Pemuda Yang Beriman

Melarikan Diri Kedalam Gua

Demi Menyelamatkan Iman.”

Jauh mana telah kau lari? 53 kata lagi

Reminders

Kita Hendaklah Bersatu (Shaykh Hisham Kabbani)

Kita Hendaklah Bersatu

Oleh: Mawlana Shaykh Hisham Kabbani

12 September 2016

Feltham, London, Uk

Transkrip Asal: Sufilive

http://sufilive.com/We-Must-Be-United-6259.html

A`oodhu billahi min ash-Shaytani ‘r-rajeem. Bismillahi ‘r-Rahmani ‘r-Raheem. 2.039 kata lagi

Suhbah Shaykh Hisham Kabbani

Kisah Ashabul Kahfi (Penghuni Gua)

Kisah Ashabul Kahfi (Penghuni Gua) versi Lengkap

Dalam surat Al-Kahfi, Allah SWT menceritakan tiga kisah masa lalu, yaitu kisah Ashabul Kahfi, kisah pertemuan nabi Musa as dan nabi Khaidir as serta kisah Dzulqarnain. 4.822 kata lagi