Label » Asas Kepatutan

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA MELALUI KONTRAK BAKU DAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Judul Buku : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA MELALUI KONTRAK BAKU DAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Penulis : Dr.Abdul Hakim Sigaian, SH.,M.hum.

Tanggal diterbitkan : – 41 kata lagi

Buku

KEDUDUKAN ASAS KEPATUTAN DALAM SISTEM HUKUM PERJANJIAN

Judul Buku : KEDUDUKAN ASAS KEPATUTAN DALAM SISTEM HUKUM PERJANJIAN.

Penulis  : Dr. Abdul Hakim Sigaian, SH.,M.hum.

Tanggal diterbitkan : –

Diterbitkan oleh : Penerbit UMSU Press Medan. 32 kata lagi

Buku

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA MELALUI KONTRAK BAKU DAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Judul Buku : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA MELALUI KONTRAK BAKU DAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Penulis : Dr.Abdul Hakim Sigaian, SH.,M.hum.

Tanggal diterbitkan : Februari- 2014 . 25 kata lagi

Buku

KEDUDUKAN ASAS KEPATUTAN DALAM SISTEM HUKUM PERJANJIAN

Judul Buku : KEDUDUKAN ASAS KEPATUTAN DALAM SISTEM HUKUM PERJANJIAN.

Penulis : Abdul Hakim Sigaian, SH.,M.hum.

Tanggal diterbitkan : Agustus-2013.

Diterbitkan oleh : Penerbit JABAL RAHMAT Medan. 18 kata lagi

Buku

PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM PUTUSAN HAKIM PADA SENGKETA ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN

Judul Buku : PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM PUTUSAN HAKIM PADA SENGKETA ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN.

Penulis : Abdul Hakim Sigaian, SH.,M.hum.

Tanggal diterbitkan : November-2012. 24 kata lagi

Buku