Di antara penyakit-penyakit hati adalah kesombongan dan kebanggaan yang bersumber dari ego yang buruk. Di masa sekarang ini, mereka mengajarkan kalian untuk bangga atas diri sendiri, tapi untuk apa? 309 kata lagi