Tag » Allah

Kebenaran Musa

“…tatkala datang kepada mereka kebenaran¬† dari sisi Kami, mereka berkata: “Mengapakah tidak diberikan kepadanya¬† seperti yang telah diberikan kepada Musa dahulu ?” Dan bukankah mereka itu telah ingkar (juga) kepada apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu ?; mereka dahulu telah berkata: “Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang bantu membantu.” Dan mereka (juga) berkata: “Sesungguhnya kami tidak mempercayai masing-masing mereka itu.”…”

28. 48

Islam

Mengapa Kami Tidak Diperingatkan ?

“…agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan: “Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau dan jadilah kami termasuk orang-orang beriman ?”…”

28. 47

Islam

Gunung Thur

“…tiadalah kamu berada di dekat gunung Thur ketika Kami menyeru, tetapi (Kami beritahukan itu kepadamu) sebagai rahmat dari Tuhanmu, supaya kamu memberi peringatan kepada kaum yang sekali-kali belum datang kepada mereka pemberi peringatan sebelum kamu agar mereka ingat…”

28. 46

Islam

Sebelah Barat

“…tidaklah kamu berada di sisi yang sebelah barat ketika Kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan tiada pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan. Tetapi Kami telah mengadakan beberapa generasi, dan berlalulah atas mereka masa yang panjang, dan tiadalah kamu tinggal bersama-sama penduduk Madyan dengan membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, tetapi Kami telah mengutus rasul-rasul…”

28. 44- 45

Islam

A religious dream...

Last night I had a weird dream. It was of explorers. I remember they was in an ancient tomb of some kind.

The woman stood further back in the tomb holding a fire torch and it lit the room up. 138 kata lagi

Life

Taurat Untuk Musa

“…sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat) sesudah Kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk dan rahmat, agar mereka ingat…”

28.  43

Islam