Tag » Alkitab

Day 159 - Yeremia 46-50

Yeremia 46:2

Karkemis, yang terletak di Siria sekitar 480 km di utara Yerusalem, adalah tempat pasukan Babel mengalahkan pasukan Mesir pada tahun 605 SM. Ketika itu Babel menjadi negara besar yang berkuasa.  574 kata lagi

Perjanjian Lama

Day 158 - Yeremia 41-45

Yeremia 41

Gedalya yang ditunjuk  oleh Babel untuk memimpin Yerusalem juga seorang pemimpin yang baik, yang peduli akan kesejahteraan rakyatnya.

Sayang sekali, tetap ada orang-orang yang tidak mau tunduk pada… 257 kata lagi

Perjanjian Lama

Day 157 - Yeremia 36-40

Yeremia 36:23 – MENGOYAK-NGOYAKNYA … DILEMPARKAN KE DALAM API.

Ketika raja mulai merusak kitab gulungan itu, ia bukan hanya menyatakan permusuhan terang-terangan terhadap semua peringatan dan imbauan Yeremia untuk bertobat, tetapi juga kebenciannya terhadap Firman Tuhan yang tertulis dan kepada Tuhan sendiri. 564 kata lagi

Alkitab

THE NAMES OF THE GOSPEL IN THE HOLY BIBLE

The beginning of the Gospel of Yeshua Messiah, the Son of Elohim. As it is written in the Prophets, “…” (Mark 1:1-2)

The Gospel has many names…

836 kata lagi
ALKITAB

Day 156 - Yeremia 31-35

Yeremia 31:1-14

Pemulihan kembali ke sediakala berarti Israel kembali menjadi umat Tuhan, dan TUHAN menjadi Allah mereka sebagaimana ditegaskan dalam perjanjian Sinai (31:1; lih. 650 kata lagi

Alkitab

Day 155 - Yeremia 26-30

Yeremia 26

Setelah Yoyakim menjadi raja Yehuda, Tuhan mengutus Yeremia utk menyampaikan pesanNYA kepada umat : Yerusalem akan jatuh karena dosa mereka. Para pemimpin Yehuda berusaha utk membunuh Yeremia, tetapi ia diselamatkan ketika sekelompok orang membela pelayanan kenabiannya.  311 kata lagi

Alkitab

Day 154 - Yeremia 21-25

Yeremia 21

Zedekia mengutus dua imam kepada Yeremia untuk bertanya apakah Tuhan akan membuat Nebukadnezar mundur (ayat Yer 21:1-3). Melalui nabi itu Tuhan menyatakan, “Tidak,” dengan tegas. 340 kata lagi

Perjanjian Lama