Banyak sekali negara di Asia Tenggara yang mempunyai transportasi publik yang khas dan tidak dimiliki oleh negara lain. Sebagai contoh adalah Thailand. Thailand mempunyai transportasi publik khas yang bernama Tuk-Tuk. 200 more words