Tag » Alat Elektronik

Electronik

AUDIO MOBIL
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
■Head Unit
*Usb Mp3 Player
Excell Rp225.000

SOUNDBANK mp3 usb sd mp4 radio

*Double Din
■Power Amplifier
*2 Chanel

*4 Chanel
*5 Chanel… 14 kata lagi

Alat Elektronik

Sejarah Mesin Ketik

Sebelum dunia maju seperti sekarang dengan perkembangan komputer dan mesin cetaknya, dulu masih menggunakan mesin ketik. Mesin ketik adalah mesin, atau alat elektronik dengan set tombol-tombol huruf dan angka yang apabila ditekan akan tercetak pada dokumen (biasanya di kertas). 242 kata lagi