Al Khawarizmi adalah seorang ahli matematika muslim pertama yang menyatakan:

Jika seorang wanita solehah dan beragama = 1

Jika dia cantik, ditambah 0 pada 1 = 10… 20 kata lagi