Tag » Aksara Jawa

Kumpulan Cerita Bahasa Jawa

Kumpulan Cerita Berbahasa Jawa
Kumpulan dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang dalam bahasa jawa, pidato bahasa jawa
Tulisan Aksara Jawa dan Pasangannya… 1.541 more words

Aksara Jawa

Mari belajar Aksara Jawa ( bagian 3 )

Sugeng Ndalu sedaya….

Di atas tadi saya letakan kembali jenis- jenis sandhangan swara. Saya akan bahas sandhangan swara jenis Suku. Untuk bunyi suara ‘U’ seperti kata ‘buku’, kuku dll. 59 more words

Aksara Jawa

Mari belajar Aksara Jawa ( bagian 2 )

Assalamu alaikum semua

Bonjour tout le monde kalo orang Perancis menyapa.

Semoga kalian baik- baik saja setelah libur week-end yah. Melanjutkan postingan saya pada bagian 1 tentang huruf dasar Jawa yang nglegena atau masih butuh sandhangan (pakaian) untuk menjadi kalimat yang beragam. 156 more words

Aksara Jawa

Mari belajar Aksara Jawa ( bagian 1 )

Selamat Sore semua…
Semoga kabar baik- baik semua yah.

Kali ini Saya akan coba memulai berbagi pelajaran aksara Jawa yang saya pelajari baik dari buku aksara Jawa yang dikarang Oleh G. 212 more words

Aksara Jawa

wulan siyam

wulan siyam

 manut  wewaton agama

pagaweyan sasi pasa

tumeka manggih riyaya

mekak tumrap panca driya

kadya angurangi boga

netepi laku utama

salat zakat tan sulaya… 80 more words

Aksara Jawa ꦄꦏ꧀ꦱꦫꦗꦮ

nyerat jawi tigang wanda legena

Sasampunipun prigel nyerat jawi kalih wanda legena, kita ngancik wucalan salajengipun. Ing ngriki taksih awujud tembung lingga ingkang dereng kalebetan sandhangan tuwin panjingan. Limrahipun angsalipun maos wanda ingkang ngajeng dipunsulih dados swanten pepet. 70 more words

Aksara Jawa ꦄꦏ꧀ꦱꦫꦗꦮ